;

Fog, Lim, Spackel, Tejper, Färg, Penslar

1197 produkter

Sortering:

Filtrera

Aceton NITOR

Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. Inandning eller förtäring i större mängder ger huvudvärk och yrsel. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Aerosolhandtag RUST-OLEUM Comfort Grip

Ergonomiskt manöverhandtag för Rust-Oleum aerosol-sprayflaskor. Monteras enkelt på flaskan.

   

Akrylatlim 3M Scotch-Weld DP 8005

Gummimodifierat akrylatlim. För sammanfogning av lågytenergiplaster som PE och PP mot sig själva eller mot andra material, utan föregående ytbehandling. Öppentid 2-3 min.
Temperaturområde: -50 °C - +80 °C.

Frätande
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Akrylatlim PERMABOND TA4605

2-komponents akrylatlim framtaget för att limma feta plaster med låg ytenergi. Limmar polyolefiner som polyeten (PE) och polypropen (PP) utan förbehandling. Passar också bra till att limma olika typer av material med varandra. Snabb härdning vid rumstemperatur. Hög slagstyrka. Kemiskt beständig. Fixturtid 5-10 minuter.
Temperaturområde: -55 °C - +100 °C.

Frätande
Skadlig
   

Akrylatlim PERMABOND TA4610

2-komponents akrylatlim framtaget för att limma plaster med låg ytenergi. Limmar polyolefiner som polyeten (PE) och polypropen (PP) utan förbehandling. Passar också bra till att limma olika typer av material med varandra. Snabb härdning vid rumstemperatur. Hög slagstyrka. Kemiskt beständig. Fixturtid 12-15 minuter.
Temperaturområde: -55 °C - +100 °C.

Frätande
Skadlig
   

Akrylfogmassa CASCO Building Acrylic

Latexfog som tätar och lagar hus både ute och inne.
Användningsområde: För invändig fogning av fogar och springor, t ex kring fönster, dörrar och väggar. Även för inomhustätning av sprickor i betong, puts och trä. Mycket god vidhäftning mot alla rena, fasta och porösa ytor så som betong, gips, tegel och trä. Kan övermålas. Fogrörelse 12,5 %. Fungerar även som akustikfogmassa.
Appliceringstemperatur: Ner till +5°C.
Temperaturbeständighet: -30ºC till +70ºC.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa CASCO Målarfog

Akrylfogmassa för tätning inomhus av sprickor runt dörrar, snickerier m m.
Användningsområde: Tätning inomhus av sprickor runt dörrar, i byggnadselement, betongvägg, spegeldörrar, snickerier mm. Tunna skikt kan övermålas efter ca 5-10 minuter. Slipbar efter ca 1 vecka.
Appliceringstemperatur: Ner till +10°C.
Temperaturbeständighet: -30ºC till +70ºC.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa RELEKTA 101 Akryl Plus

Högkvalitativ elastisk akrylfogmassa för användning både inom- och utomhus. Mycket god vidhäftning på de flesta material, såsom trä, murverk och betong, gips etc. och är idealisk för fogning runt dörrar och fönster, fyllning och tätning av fogar vid montering av gipsskivor, träfasader, listverk, samt lufttätning runt ventilations- och rörgenomföringar. Den kan även användas för limning av cellplast, eller som vattenbaserat monteringslim på de flesta byggmaterial. Ger en slät och fin yta, är mycket UV-stabil och kommer att behålla sin vita färg länge. Tål materialrörelser på upp till 12,5% och kan övermålas efter ca 20 minuter (vid ca 23°C och 50% fuktighet) med de flesta förekommande färger på marknaden (testa alltid färgen först). Tål nedfrysning till -18°C i patroner upprepade gånger utan att förlora några egenskaper, vilket gör den lämplig för tillfällig förvaring i kalla miljöer, t.ex. bilen eller garaget på vintern.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa SIKA Sikacryl-105 Professional

Akrylfogmassa för tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. Bra vidhäftning mot många olika underlag. Lättarbetad. Lösningsmedelsfri. Ftalatfri. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Temperaturbeständighet: -25°C till +70°C efter torkning.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Akrylfogmassa SOUDAL Målarakryl EC1+

Övermålningsbar målarakryl. Högkvalitets plasto-elastisk enkomponents fogmassa. Mycket god vidhäftning för olika porösa ytor, PVC och aluminium. Innehåller inte ftalater eller APEO`s. Klarar rörelser på upp till 12,5%. Används i fogar mellan fönster, runt dörrar och fönster, mellan tak och vägg, mellan lister och golv etc.
Uppfyller kraven enligt GEV EMICODE EC1+ (mycket låga utsläpp).

Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylfogmassa SOUDAL Soudacryl ST

Akrylfogmassa för invändigt bruk med 12,5% rörelseupptagningsförmåga för mindre risk för sprickbildning. Tål nedfrysning till -10°C utan påverkan. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Aktivator LOCTITE SF 7240

Lösningsmedelsfri aktivator. Ökar härdningshastigheten på passiva och inaktiva ytor. För stora limspalter. För härdning vid låg (< 5 °C) temperatur.

Skadlig
   

Aktivator LOCTITE SF 7457

Aktivator för snabblim. Påskyndar härdningen av Loctiteprodukter vid t.ex. låga omgivningstemperaturer. Förbättrar vidhäftningen mot svårlimmade material.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Aktivator LOCTITE SF 7458

Klar färglös, aminfri, lösningsmedelsbaserad ytaktiveringsvätska som används för att öka härdningshastigheten för cyanakrylatlim. Kan för- eller efterappliceras. Vid förapplikation kan den detekteras genom fluorescens. Särskilt lämplig när estetisk och snabb härdning krävs. Lång livslängd. Lågluktande.

Brandfarlig
Frätande
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Aktivator LOCTITE SF 7471

En transparent, gul till bärnstensfärgad flytande aktivator som används när ökad härdningshastighet krävs för Loctite anaeroba produkter. Rekommenderas särskilt för applikationer med passiva metaller eller inerta ytor och med stora spalter samt för låga temperaturer (<+15 °C).

Brandfarlig
Skadlig
   

Aktivator LOCTITE SF 7649

Enkomponent, freonfri, lösningsmedelsbaserad aktivator som påskyndar härdningen av anaeroba limmer och tätningsmedel. Rekommenderas endast för svårlimmade ytor och för passiva material eller inaktiva ytor och stora spalter. Kan även användas när härdningstemperaturen ligger under rumstemperatur. Aktivatorn rekommenderas särskilt för härdningsförhållanden under 15°C.
Mycket brandfarlig.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Aktivator SIKA Aktivator-205

Lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare för icke-porösa underlag som metaller, plast, keramiska beläggningar, målade och lackade ytor på icke-porösa underlag. Aktivatorn reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim. Speciellt anpassad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex och Sikasil lim och fogmassor. Ytorna måste vid applicering vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Brandfarlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN

Alg- och mögeltvätt för borttagning av alger, lavar, mossor m m på fasader etc. Rengör och sanerar vid angrepp av smuts, sot och svamp, mögel, röta, blånader och skadeinsekter på trä. Kan användas på de flesta byggnadsmaterial inom- och utomhus. Baserad på en speciellt aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Delvis självverkande vilket innebär att man på vissa ytor endast behöver applicera produkten och låta den verka, utan bearbetning eller efterföljande sköljning. Samtliga ingående komponenter är biologiskt nedbrytbara. Etsar inte på glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN Proffs

Högkoncentrerat medel som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
   

Altanverktyg ANZA 2 in 1

2 in 1-verktyg som används för att både slipa och olja altangolv. Levereras med både en slipplatta och en appliceringsdyna som fästs på samma verktyg och enkelt skiftar emellan. Appliceringsdynan täcker två brädor i taget och hjälper även till att säkra ett tunt, jämnt lager utan några fläckar. Kardborreinfästning för appliceringsdyna och slippapper. Verktyget passar till Anzas förlängningsskaft. Slippapper och förlängningsskaft ingår ej.

   

Aluminiumtejp 3M 425

Aluminiumtejp med god värme- och ljusreflektionsförmåga som fungerar som barriär mot fukt, damm, värme och vissa kemikalier. Goda åldringsegenskaper och UV-beständighet. Tjocklek 0,12 mm. Temperaturbeständighet från -54°C till +149°C.

   

Aluminiumtejp 3M Scotch 1404

Används till reparation, fuktspärr eller tätning inom- eller utomhus. Utmärkt till tätning av ventilationskanaler. Flambeständig. Akrylhäftämne. Temperaturbeständighet upp till 150°C.

   

Aluminiumtejp 3M Scotch 1436

Universaltejp i aluminiumfolie. Starkt gummibaserat häftämne, en lättborttagen liner och en mjuk aluminiumbaksida med bra formbarhet. Aluminiumryggen reflekterar både värme och ljus. Låg genomsläppning av vattenånga och fungerar utmärkt för att täta och lappa. Kan användas både inomhus och utomhus. Fäster mot en rad olika ytor, inklusive trä, metall och plast. Appliceras med fördel på rena och torra ytor över 0°C. Temperaturbeständighet från -25°C till +70°C, med en kortvarig beständighet upp till +100°C. Klassas som lågantändlig enligt DIN 4102B1.
Tjocklek: 0,075 mm. 

   

Aluminiumtejp 3M Scotch 3311

Aluminiumfolietejpen har ett gummihäftämne och en pappersliner. Tejpen möter kraven för UL 723. Lämplig att använda när man vill täta och laga, även utomhus. Tjocklek 0,09 mm. Temperaturbeständighet från -12°C till +82°C.

   

Aluminiumtejp 3M Scotch 3334

Trådförstärkt aluminiumfolietejp som snabbt fäster mot de flesta underlag. Används som förslutning och tätning av folietäckt glasull/stenull i skivor eller rörskålar, inom fordons- och maskinmarknaden samt för lappning och lagning. Bör appliceras i rumstemperatur, därefter klarar tejpen värme såväl som kyla (upp till 80°C). Tejpen är UL-723 godkänd (flambeständig).

   

Aluminiumtejp ETAB 902

Aluminiumfolie med akryl häftämne. God häftförmåga. Hög diffusionstäthet. Mögelbeständig. God åldringsbeständighet. Tejpen innehåller ej formaldehyd, fenol eller resorcinol. Vid brand lösgöres H2O, CO2 och mycket små mängder av CO. Självslocknande. Utan skyddsliner.
För skarvning och tätning av isolermaterial och ventilationskanaler. Även för reflekterande markering av skarvar, skärmande störskydd för motorer och som värmereflektering. Tjocklek: 0,07 mm.

   

Aluminiumtejp STOKVIS

För reparation, isolering, skydd, förslutning m.m. såväl inom- som utomhus. Eftersom tejpen har ett kraftigt häftämne och tål hög värme, lämpar den sig väl för tillfällig montering och reparation av rör - även under motorhuven på en bil. Används ofta till montering av rörskålar och fuktspärrar. Tejpen är UV-resistent. Temperaturbeständighet från -20°C till +120°C.

   

Aluminiumtejp STOKVIS

Aluminiumfolietejp av mjukhärdad aluminiumfolie med skyddsliner, som belagts med ett kraftigt akrylbaserat häftämne. Tejpen har bra motståndskraft mot lösningsmedel samt god åldringsbeständighet. Används till försegling av skarvar på isolationsmaterial samt som reflektormaterial. Temperaturbeständighet upp till 150°C tillfälligt.

   

Aluminiumtejp STOKVIS

Aluminiumfolietejp åldringsbeständig med ett aggresivt acryl häftämne. Tjocklek 0,17mm. För diffusionstätning, avledning av strålningsvärme, skärmning av kabel, emballageförsegling samt tätning av ventilationskanaler.

   

Aluminiumtejp STOKVIS N253036AL

Enkelhäftande aluminiumtejp med ett kraftigt häftämne som även fungerar i kalla appliceringsförhållanden. Tejpen kan användas för att laga, skarva, försluta eller täta aluminiumbeklädda rörisoleringar, isoleringskivor, i lämpliga ventilationsapplikationer och mycket annat. Tejpen har bra vidhäftning mot de flesta material, också mot lågenergiytor samt aluminiumfoliematerial som används inom isolering och ventilation. God beständighet mot åldring, vatten, fukt och UV-ljus. Tejpen är självslocknande. Bäraren av aluminium reflekterar både varme och ljus. Tejpens låga vattenångediffusion ger den mycket bra tätande egenskaper. Den är lätt att riva av för hand. Tejpen ligger på ett silkoniserat skyddspapper. Appliceringstemperatur från -20°C till +40°C. 
Tjocklek: 0,07 mm.

   

Aluminiumtejp TESA 56223

Stark och hållbar aluminiumtejp som kan användas för reparation, skydd, maskering och isolering på olika slags metallytor, såsom bilkarosser. Kan även användas för reparationer av tak och takrännor. Beständig mot vatten, olja och fett. Åldersbeständig. Temperaturbeständighet från -40°C till +140°C.

   

Aluminiumtejp TESA 63632

Kraftig aluminiumtejp lämplig för professionella ändamål. Användbar vid permanent tätning av isoleringsmaterial och rör. Gör samtidigt material elektriskt och termiskt ledande samt tillåter reflektion av värmestrålning. Passar även för reparation av metallytor. Tillverkad av aluminiumfolie (30 µm) och silikonbehandlat papper (85 µm). Häftämne av akryl säkerställer god vidhäftning till olika material. Temperaturbeständighet från -40°C till +160°C.

   

Ammoniak 24,5 % NITOR

För rengöring och nedmattning av färg. Färglös vätska med stickande lukt. Stark bas angriper bland annat koppar, zink och aluminium och dess legeringar. Verkar irriterande på ögon, hud och luftvägar. För rengöring blanda 1 del ammoniak med 10 delar vatten.
Frätande.

Frätande
Skadlig
   

Asfaltkitt HAGMANS

Baserat på mjuk specialasfalt, fiber- och fillermaterial. Användes på papp, plåt, betong och trä. Fäster även på fuktiga ytor.

Brandfarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Asfaltklister HAGMANS

Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.

Brandfarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Asfaltlagare ILLBRUCK OS300

Asfaltlagare avsedd för lagning av potthål i asfalt och för asfaltering av mindre ytor. En mjuk specialbitumen produkt utan lösningsmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i kontakt med luft härdar massan och utseendet blir likt den gamla asfalten. Kan användas både sommar som vinter.

   

Asfaltlagare POTMIX BIO50

Asphalt Bio 50 är en väldigt klimatvänlig och högkvalitativ asfalt med mindre än 50% av bitumet i vanlig asfalt. Dess bindemedel är en unik blandning av bitumen och bio-olja vilket innebär en stor minskning i användandet av fossila bränslen. Asfaltmassan stelnar till stenhårt i kontakt med fukt och under tryck. Härdningen kan påskyndas genom bevattning innan komprimering. Hållbarheten är ca 12-18 månader i oöppnad förpacking. Bio 50 är helt VOC/lösningsmedelsfri!

Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Asfaltlagare POTMIX Reactive

Högkvalitativ asfalt för lagning av svåra asfaltskador t.ex. rondeller eller avfarter till motorvägar. Asfaltmassan stelnar i kontakt med fukt och bevattnas innan komprimering, åtgång ca 1 l vatten per 10 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Fungerar lika bra sommar som vinter. Produkten är helt lösningsmedelsfri och speciellt framtagen för det nordiska klimatet.
Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Bedömd av BASTA
   

Asfaltprimer HAGMANS

Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning. Används även för fuktisolering på grundmurar. Materialåtgång: Ca. 0,2 l/m2. 1 liter räcker till ca. 5 m2.

Brandfarlig
Skadlig
   

Asfaltprimer POTMIX

Primer används för att optimera vidhäftningen av Potmix reparationsasfalt till underlaget. Att spraya kanterna på en lagning innan och efter utläggning av asfaltmassa ökar vidhäftningsförmågan och minimerar risken för stensläpp. För att undvika bitumenfläckar så kan finsand med fördel strös på primer och lagning efter utläggning.

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f&uml;r mailet, och tar kontakt med dig s&auml;nart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
BIG-Gruppen
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns